Ocena produktu

Jedną z form przekonania potencjalnego klienta o zaletach oglądanego produktu są opinie przekazane przez osoby które już kupiły dany produkt oraz go użytkowały. Dlatego też powstał moduł o nazwie Opinie. Moduł ten po aktywowaniu po pokreślonym czasie wysyła do kupującego email z prośbą o dokonanie oceny zakupionego produktu.Po kliknięciu na link zawarty w wiadomości email przenosi klienta który już dokonał zakupu na dedykowaną stronę na której może ocenić jakość produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek oraz dodać opinię tekstową o zakupionym produkcie. Jeśli klient zakupił kilka produktów to zostaną mu przedstawione inne produkty które znajdowały się w jego koszyku z prośbą o dokonanie oceny.Dokonana ocena oraz opinia może znaleźć się na stronie ocenianego produktu.Dodatkowo – otrzymana ocena przekazywana jest do wyszukiwarek internetowych np. Google i wynik wyszukiwania w wyszukiwarce Google może wyglądać następująco:Aby uruchomić moduł na stronie e-sklepu przejdź do generator strony do sekcji Dodatki a następnie przeciągnij moduł Opinie o produkcie w miejsce w którym chcesz aby znalazły się opinie.Następnie przejdź do zakładki Ustawienia → Powiadomienia, odnajdź sekcję o nazwie Zamówienia – prośba o opinię a następnie wybierz ikonę pozwalająca na modyfikację ustawieńWłącz aktywność powiadomień. Dodatkowo – masz możliwość zmiany tematu wysyłanej wiadomości oraz jej treści.Po aktywacji powiadomień przejdź do Marketing → Oceny aby skonfigurować ustawienia

Oto opis pól:
aktywność: ustawienie określa, czy moduł Opinie jest włączony czy wyłączony. Kolor zielony oznacza, że moduł jest aktywny. Kolor szary oznacza, że moduł Opinie jest wyłączony.
publikacja: ustawienie odpowiada za automatyczną akceptację przesłanych opinii. Kolor zielony oznacza, że wszystkie napisane opinie będą automatycznie publikowane na stronie bez konieczności ich akceptacji. Kolor szary oznacza, że każda opinia musi zostać ręcznie zaakceptowana przed zamieszczeniem jej na stronie e-sklepu.
wysyłanie emaila: ustawienie określa po jakim okresie (od 1 do 31 dni) po dokonania zakupu lub odebraniu przesyłki ma zostać wysłany email z prośbą o dokonanie oceny zakupionego produktu. Sugerujemy wybrać 14 dni od dokonania zakupu.

Aby zapoznać się z przesłanymi przez klientami opiniami należy przejść do sekcji Raporty → Oceny.Po wybraniu tej sekcji pojawi się lista wszystkich dodanych opinii gdzie najnowsze opinie znajdują się na samej górze.Najechanie na znaczek „i” przy ocenie spowoduje pokazanie opinii dodanej przez klienta do danego produktu.Aby dokonać edycji wybierz ikonę niebieskiego ołówka przy danej opinii. Pojawi się wówczas sekcja umożliwiająca na dokonanie zmian gdy są konieczne.Istnieje możliwość wysłania do klienta zaproszenia do podzielenia się z opinią o zakupionym produkcie poza ustaloną wcześniej konfiguracją. Aby ręcznie wysłać zaproszenie do podzielenia się z opinią o zakupionym produkcie wybierz konkretne zamówienie a następnie kliknij na Wyślij prośbę o opinię.1. Opinię o produkcie mogą udzielić jedynie osoby, które zakupiły dany produkt oraz zostały zaproszone do podzielenia się z opinią.
2. Zaproszenia do podzielenia się z opinią nie wysyłane są do osób które dokonały zakupu w ramach Marketplace. Spowodowane jest to faktem, iż wszystkie portale sprzedażowe typu marketplace zabraniają na samodzielne dokonywania czynności tego typu.