Sekcja o nazwie Konfiguracja wyglądu sklepu dostępna jest w zakładce Konfiguracje → Konfiguracja wyglądu sklepu. W sekcji tej można zmodyfikować wygląd sklepu, zmienić informacje znajdujące się w nagłówku oraz w stopce strony oraz zmodyfikować informacje o ciasteczkach.sekcja: Ustawienie wyglądu

Sekcja ta odpowiada za fizyczny wygląd strony internetowej sklepu. W ramach konfiguracji wyglądu dostępne są wstępnie przygotowane wyglądy sklepu które można dowolnie modyfikować pod względem kolorów, modułów i dostępności określonych modułów. Przykład używania tej sekcji dostępny jest w na filmie dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=MxDJcha72d8
sekcja: Nagłówek / Stopka

Sekcja ta odpowiada za informacje oraz linki dostępne na górze oraz dole sklepu.


Góra sklepu (nagłówek)


Dół sklepu (stopka)

Nagłówek

Informacje oraz linki w nagłówku mogą pojawiać się automatycznie (na podstawie stworzonych kategorii) lub też można utworzyć je ręcznie. Metoda tworzenia linków ręcznie umożliwia pełną kontrolę nad zawartymi informacjami. W naszym przypadku skupimy się na stworzeniu linków w nagłówku strony (góra sklepu) metodą ręczną.

W chwili obecnej sekcja Nagłówek posiada następujące dane


Odpowiada to następującemu wyglądowi na stronie sklepu


Jak widać – link Polecane jest rozwijany i posiada podlink o nazwie Długie.


1. Aby utworzyć nowy link kliknij dodaj


2. W Nazwie kontenera wpisz Promocja a w sekcji link wybierz Produkt, następnie w sekcji Wybierz opcję wybieramy pierwszy produkt (w naszym wypadku: Kolorowe skarpetki || Bułka z masłem | ID: 14)


3. Zaakceptuj wybór klikając Zapisz
4. Na samym dole został stworzony nowy link zgodnie z naszymi ustawieniami.


5. Tak wygląda link na stronie internetowej sklepu.


6. Teraz zmienimy kolejność tak, aby nowo utworzony link „Promocje” był na pierwszym miejscu. W tym celu klikamy na przycisk do przeciągania


7. Ciągle trzymając przycisk zmieniamy pozycję linku „Promocję” na przykład na pierwszą pozycję.


8. Tak wygląda strona sklepu po zmianie pozycji linku.


9. Aby dodać podlink do linku Promocje klikamy na przycisk +


10. W nazwie kontenera podajemy nazwę np. Safari a w sekcji link wybierz Produkt, następnie w sekcji Wybierz opcję wybieramy produkt (w naszym wypadku: Kolorowe skarpetki || Safari | ID: 8)


11. Tak wygląda link Promocje który posiada podlink o nazwie Safari.


12. Tak wygląda cała sekcja na stronie internetowej sklepu.


13. W taki sposób można przypisać konkretny produkt, kategorię, producenta, blog czy też własną stronę np. regulamin promocji.

14. W każdej chwili stworzony link można poprawić np. zmieniając mu nazwę lub skasować.


15. Wszystkie naniesione poprawki mają natychmiastowe odwzorowanie na stronie Twojego e-sklepu.

Stopka

Tworzenie linków w stopce jest analogiczne do tworzenia linków w nagłówku z tym jednak wyjątkiem – że nie można tworzyć podlinków do danego linku. Tak stworzony podlinknie będzie wyświetlany – pojawi się jedynie informacja z linku głównego. Podobnie jak w nagłówku – w stopce też można przypisać konkretny produkt, kategorię, producenta, blog czy też własną stronę np. regulamin promocji.

sekcja: Ciasteczka

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego – każda witryna która używa plików cookies ma obowiązek informowania o tym użytkowników przeglądających daną stronę internetową czy też e-sklep. Treść obowiązkowego komunikatu o ciasteczkach znajduje się w tej sekcji i można go dowolnie modyfikować zgodnie z własnymi preferencjami.


sekcja: Ikona

Dodając ikonę do swojego sklepu wyróżniasz się spośród konkurencji a dodatkowo – dodana ikona będzie wykorzystywana podczas tworzenia skrótu na telefonie komórkowym po zainstalowaniu aplikacji PWA Twojego sklepu na telefonie komórkowym Twojego klienta. Każdy sklep ma dodaną domyślną ikonę którą można zmienić.

1. Przygotuj obrazek w formacie .png lub .jpg w formacie kwadratu o rozmiarze nie mniejszym niż 512 px na 512 px.

2. Wybierz Konfiguracje → Konfiguracja wyglądu sklepu → Ikona


3. Kliknij Kliknij aby dodać ikonę


4. Nastąpi procedura ładowania obrazka i sprawdzanie jego parametrów.

5. Gdy wszystkie parametry przesyłanego obrazka będą poprawne – pojawi się on w sekcji Obecna ikona i od tej chwili będzie wykorzystywany jako ikona sklepu.

W przypadku pojawienia się błędu Plik ma niepoprawne wymiary należy sprawdzić, czy przesyłany obrazek jest w formacie kwadratu oraz czy jego rozmiar nie jest mniejszy niż 512 px na 512 px.

sekcja: Aplikacja e-sklepu PWA

Od kilku lat odnotowujemy coraz więcej udział procentowy ilości zakupów dokonywanych z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Naszą odpowiedzią na ten trend jest aplikacja PWA (Progressive Web App) która jest odpowiednikiem aplikacji instalowanych na telefonie komórkowym. Dzięki oferowanej przez Shopelo aplikacji sklepu PWA klient Twojego sklepu ma możliwość korzystania ze sklepu bez konieczności wpisywania adresu – wystarczy że wybierze ikonkę Twojego sklepu bezpośrednio z poziomu swojego telefonu komórkowego.
Warunkiem uruchomienia aplikacji PWA jest dodanie ikony do e-sklepu oraz aktywnej usługi SSL.

1. Aby uruchomić aplikację PWA wybierz Konfiguracje → Konfiguracja wyglądu sklepu → Aplikacja e-sklepu PWA


2. Włącz aktywność aplikacji


3. Podaj nazwę aplikacji np. nazwa Twojego e-sklepu. Nazwa aplikacji wykorzystywana jest do tworzenia skrótu na telefonie.


4. Podaj krótką nazwę aplikacji.


5. Podaj opis Twojego e-sklepu.


6. Zdefiniuj kolor tła które wykorzystywane jest podczas ładowania aplikacji na telefonie i zaakceptuj go klikając klawisz Zamknij.


7. Zdefiniuj kolor obramowania aplikacji na telefonie komórkowym i zaakceptuj go klikając klawisz Zamknij.


8. Kliknij klawisz Zapisz. Twoja aplikacja PWA jest gotowa i czeka na instalację.

9. Otwórz swój e-sklep telefonem i na samym dole po kilku sekundach powinna pojawić się zachęta do zainstalowania aplikacji.