W tym rozdziale dowiesz się jak połączyć Twoje konto z platformą Allegro.

Aby sprzedawać produkty z Twojego sklepu na platformie Allegro najpierw musisz powiązać swoje konto w Shopelo z tym na platformie Allegro. Dzięki takiemu połączeniu wszystkie dostępne produkty w Twoim sklepie za pomocą kilku kliknięć możesz wystawić na Allegro a gdy już sprzedaż tam swoje produkty – zamówienie z Allegro trafia bezpośrednio na Twoje konto w Shopelo. Dzięki temu – z jednego miejsca możesz zarządzać sprzedażą przez własną stronę www jak i przez platformę Allegro.

Po kliknięciu na sekcję Allegro pojawią się opcję do wyboru:
- Co wystawić
- Wystawione aukcje
- Błędy podczas wystawiania
- Aktywacja modułu Allegro


sekcja: Aktywacja modułu Allegro

Aby powiązać konto w Shopelo z platformą Allegro proszę kliknąć na „Aktywacja modułu Allegro”. W przypadku gdy brak jest powiązania pojawi się informacja „Stan połączenia: brak połączenia”. Aby nawiązać połączenie kliknij na Nawiąż połączenie.


Kliknięcie spowoduje załadowanie strony Allegro.pl i pojawi się pytanie Czy chcesz powiązać swoje konto Allegro z aplikacją zewnętrzną?


Kliknij na Powiąż konto. Po poprawnym powiązaniu zostaniesz przekierowany na stronę Shopelo gdzie pojawi się informacja potwierdzająca powiązanie a status powiązania zostanie zmieniony na: połączony.


Od tego momentu – możesz wystawiać produkty bezpośrednio ze sklepu oraz przyjmować zamówienia z platformy Allegro.

sekcja: Co wystawić

Gdy dane produkty został już przygotowane do wystawienia na Allegro lecz jeszcze to nie nastąpiło – znajdziesz je na liście w sekcji „Co wystawić”. Na listę tą trafiają również produkty który były już wystawiane na Allegro lecz nie mogą zostać wystawione ponownie. Może to być spowodowane np. skasowaniem dostępnej w przeszłości kategorii lub też pojawieniem się dodatkowych pól koniecznych do wypełnienia przed ponownym wystawieniem produktu na Allegro.


sekcja: Wystawione aukcje

Listę produktów wystawionych na platformie Allegro z Twojego sklepu znajdziesz na liście w sekcji Wystawione aukcje. Na liście znajdziesz takie informacje jak:
- numer akcji na Allegro
- nazwa aukcji
- czas utworzenia aukcji
- ustalony czas zakończenia aukcji
- cena sprzedaży
- ilość sztuk danego produktu wystawiona do sprzedaży
- czas trwania aukcji zgodnie z ustawieniami
- możliwość zakończenia trwającej aukcji poprzez zakończenie aukcji przed czasem.


Proszę zwrócić uwagę, że przed czasem utworzenia aukcji w niektórych przypadkach występuje litera A. Litera A oznacza, że aukcja została wystawiona automatycznie przez Shopelo zgodnie z konfiguracją np. wystawianie aukcji co 7 dni a po jej zakończeniu wystawienie ponownie. Brak litery A oznacza, że aukcja została wystawiona ręcznie poprzez naciśnięcie klawisza „Wystaw Aukcję” w sekcji Allegro danego produktu.

sekcja: Błędy podczas wystawiania

Gdy dany produkt powinien zostać wystawiony na platformie Allegro lecz nie udało się tego zrobić – jego nazwę znajdziesz na liście w sekcji Błędy podczas wystawiania. Błąd podczas dodania produktu na platformę Allegro może wynikać np. ze skasowaniu kategorii do której produkt był dodany poprzednio. W takim wypadku wystarczy przypisać nową kategorię do danego produktu i wystawić go ponownie. Kolejnym błędem jaki może się pojawić są tzw. pola obowiązkowe które zostały wprowadzone przez Allegro. Aby zniwelować błąd – podobnie jak przy nieistniejącej kategorii – wystarczy w danym produkcie uzupełnić nowe pole wymagane przez Allegro i dodać produkt ponownie. Ostatnią możliwością błędu podczas wystawiania produktu na platformie Allegro jest wykluczenie danego produktu z możliwości sprzedaży na platformie Allegro. W tym wypadku – zmiana kategorii czy też uzupełnienie wymagany pól nie spowoduje, że dany produkt zostanie wystawiony na platformie Allegro.