Klient

Listę wszystkich Twoich klientów którzy dokonali zakupów znajdziesz w sekcji Klient.

Po kliknięciu na sekcję Klient pojawi się tabela z listą Twoich klientów. Na pierwszym ekranie znajdują się podstawowe informacje takie jak:
- imię i nazwisko/nazwa firmy
- adres
- data rejestracji/zakupu
- ilość zamówień złożonych przez klienta
- ogólna wartość zamówienia
- skąd przyszedł klient


Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o kliencie – proszę kliknąć na szczegóły.

Po kliknięciu na szczegóły załaduje się strona zawierająca wszystkie informacje o kliencie jakie dostępne są w sklepie. Strona podzielona jest na 3 elementy główne:
- podstawowe dane
- lista zamówień
- email/SMS

Sekcja podstawowe dane
Sekcja ta zawiera informacje o adresie klienta, jego numerze telefonu oraz adresie email. Dodatkowo znajduje się tam informacja skąd przyszedł klient (strona www, platforma Allegro, Amazon, zamówienie telefoniczne etc.).


Sekcja lista zamówień
Sekcja ta zawiera listę wszystkich zamówień klienta oraz ich status. Kliknięcie na szczegóły na danym zamówieniu spowoduje załadowanie danego zamówienia i pokazanie wszystkich szczegółów z nim związanych.


Sekcja Email
Sekcja ta pozwala na szybkie wysłanie wiadomości e-mail do klienta bez konieczności korzystania z zewnętrznych programów. Napisany email zostanie wysłana pod dane znajdujące się w sekcji „podstawowe dane”. Należy pamiętać, że do wysłania wiadomości e-mail potrzebne jest odpowiednio skonfigurowane konto e-mail. Aby skonfigurować konto służące do wysyłania wiadomości e-mail należy skorzystać z konfiguracji która dostępna jest w Ustawienia → Profil → Serwer poczty.


Realizując zapisy ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) istnieje możliwość dokonania anonimizacji danych klienta który dokonał zakupu. Aby tego dokonać należy po wybraniu klienta w zakładce „Podstawowe dane” na samym dole wybrać i kliknąć opcję „Anonimizacja danych klienta”.


Po kliknięciu tej opcji pojawi się ostrzeżenie o operacji jaka za chwilę będzie dokonana. Kliknięcie na „TAK” spowoduje dokonanie anonimizacji danych klienta.

Uwaga! Dokonanej anonimizacji nie można cofnąć!Po dokonanej anonimizacji zamiast danych osobowych klienta zostaną przedstawione dane które uniemożliwiają identyfikację klienta.


Dotyczy to również listy klientów.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) klient ma prawo do otrzymania wszystkich danych jakie są w posiadaniu sklepu na jego temat. Aby tego dokonać należy po wybraniu klienta w zakładce „Podstawowe dane” na samym dole wybrać i kliknąć opcję „Export danych osobowych klienta”.


Po kliknięciu zostanie wygenerowany plik który należy przekazać dla klienta.