1. Zaloguj się do Panela Administracyjnego danymi podanymi podczas rejestracji

2. Na górnej belce kliknij na PRODUKTY

3. Pojawi się lista dodanych produktów.

4. Aby skonfigurować dany produkt – kliknij na jego nazwę lub też z opcji Akcja znajdującej się po prawej stronie wybierz edycja

5. Po lewej stronie zobaczysz sekcje:
Informacje podstawowe; Ceny, stan, magazyn; Kategorie, producent; Warianty; Produkty powiązane; SEO; Zdjęcia; Allegro; Sprzedaż; Logi


Kliknięcie na każdą z w/w sekcji spowoduje załadowanie parametrów odpowiadających za daną opcję lub parametr.
Domyślnie po wybraniu danego produktu ładuje się sekcja Informacje podstawowe

sekcja: Informacje podstawowe

Sekcja ta odpowiada za to, jak i jakie informacje prezentowane są na stronie sklepu.

Na samej górze pokazane są następujące opcje:

Czy produkt jest aktywny określa czy dany produkt użytkownik może kupić (czy opcja dodaj do koszyka jest aktywna). Opcja domyślnie jest włączona i oznacza to, że użytkownik może kupić dany produkt na stronie sklepu.


Czy produkt jest widoczny określa czy dany produkt widoczny jest na stronie sklepu. Opcja domyślnie jest włączona i oznacza to, że dany produkt może być wyszukany oraz zaindeksowany np. przez Google. Wyłączenie opcji spowoduje że produkt przestanie być widoczny w sklepie tak jakby go nigdy nie było.


Nazwa produktu ustalana jest w sekcji Nazwa. Nazwa produktu może składać się maksymalnie z 128 znaków. Pole obowiązkowe do wypełnienia.


Pole o nazwie kod towaru określa wewnętrzną nazwę produktu w Twoim sklepie. W przypadku automatycznego importu czy też synchronizacji danych z zewnętrznym programem np. WAPRO MAG, Subiekt etc. kod towaru musi być taki sam jak w programie z którego będzie następował import czy też synchronizacja danych.


Pole o nazwie kod EAN służy do wpisania kodu EAN przypisanego do danego produktu. Sugerujemy wpisywanie kodu EAN podczas dodawania produktu gdyż kod ten będzie niezbędny podczas promowania produktu w platformach agregujących sprzedaż np. Google Shopping, Facebook, Allegro. W przypadku braku kodu EAN pole te można pozostawić bez wypełnienia.


Sekcja GTU odpowiada za przypisanie danego produktu do konkretnej grupy towarowej zgodnej z plikiem JPK. Pole te wykorzystywane jest podczas automatycznego generowania faktur sprzedaży bezpośrednio w poziomu Shopelo. W przypadku braku wskazania odpowiedniej kategorii GTU – GTU nie będą wysyłane do programu wystawiającego faktury sprzedaży dla klienta.


Nowość wskazuje, że dany produkt został niedawno dodany do sklepu i na stronie sklepu oznaczony jest statusem nowość. Domyślnie każdy produkt status ten utrzymuje przez 20 dni od jego dodania do sklepu – okres ten można zmienić w sekcji Ustawienia → Ustawienia globalne → status „nowość”. Istnieje możliwość stałego włączenia statusu nowość dla danego produktu. Aby to zrobić należy wyłączyć status nowość klikając na zielony lub szary przełącznik znajdujący się po lewej stronie napisu nowość w danym produkcie a następnie włączyć go ponownie. Od tego momentu produkt będzie miał status nowość do momentu jego ręcznego wyłączenia.


Bestseller – domyślnie status bestsellera produkt uzyskuje, gdy jego sprzedaż wyniesie minimum 5 sztuk w przeciągu 60 dni. Ilość sprzedanych sztuk do osiągnięcia statusu oraz czas sprzedaży można zmienić w sekcji Ustawienia → Ustawienia globalne →status bestseller. Istnieje możliwość stałego włączenia statusu bestseller dla danego produktu. Aby to zrobić należy wyłączyć status bestseller klikając na zielony lub szary przełącznik znajdujący się po lewej stronie napisu bestseller w danym produkcie a następnie włączyć go ponownie. Od tego momentu produkt będzie miał status bestseller do momentu jego ręcznego wyłączenia.


Polecany – status ten włączany i wyłączany jest ręcznie przy danym produkcie. Jego włączenie pokazuje status polecany przy danym produkcie. Jego włączenie i wyłączenie jest analogiczne do statusu nowość i bestseller.


W momencie dodania w Integracji:Porównywarki Cen usługi Google Shopping dany produkt będzie brany pod uwagę w momencie tworzenia pliku XML dedykowanego dla porównywarek cenowych i systemów reklamowych takich jak Google Shopping, Facebook zakupy i dla innych systemów opierających swoje dane o strukturę danych zgodnych z Google Shopping. Domyślnie integracja Google Shopping jest wyłączona.


Sekcja Opis krótki jest skróconą formą opisu. Opis ten jest wykorzystywany podczas podsumowania zakupów dla klienta, w treści wiadomości email potwierdzającej dokonanie zakupu oraz może być przesyłany do serwisów agregujących sprzedaż typu Google Zakupy. Postaraj się aby opis jak najlepiej oddawał charakter oferowanego produktu. Pole obowiązkowe do wypełnienia.


Pełen opis produktu wraz ze zdjęciami możesz przygotować w sekcji Opis długi. Opis stworzony w tej sekcji wykorzystywany jest do prezentowania produktu w sklepie internetowym. Pole obowiązkowe do wypełnienia.

Sekcja Notatki pozwala na dodanie własnych notatek do danego produktu. Wprowadzone notatki nie są widoczne w sklepie – jedynie w Panelu Administracyjnym.

Data dodania wskazuje kiedy dany produkt został dodany do sklepu.
Data aktualizacji wskazuje kiedy ostatnio dany produkt był aktualizowany.sekcja: Cena, stan, magazyn

Sekcja ta odpowiada za ustalenie ceny sprzedaży oraz za ilość magazynową danego produktu.


Opcja pozwalaj na sprzedaż większej ilości niż jest w magazynie określa czy dany produkt może być sprzedany w większej ilości niż wynosi podana wartość sztuk w magazynie. Opcja ta jest zalecana dla producentów lub dla produktów których stan magazynowy można w każdej chwili uzupełnić w momencie wysokiego zainteresowania danym produktem. Opcja może przyjąć 3 statusy:
Pozwalaj – będzie można kupić dowolną ilość danego produktu
Nie pozwalaj – możliwa będzie sprzedaż jedynie do wartości stanów magazynowych
Według ustawień globalnych – informacja o tym czy dany produkt można kupić powyżej stanów magazynowych czy też nie będzie ustawiana globalnie dla całego sklepu w sekcji Ustawienia → Ustawienia globalne.

Pole cena wskazuje jaką podajesz cenę za dany produkt oraz czy jest to cena netto czy tez brutto oraz w jakiej stawce podatkowej. W przypadku podania ceny netto cena brutto obliczana jest na podstawie ceny netto oraz wybranej stawki podatkowej. Domyślnie cena produktu jest ceną brutto w najpopularniejszej stawce podatkowej. Jeśli większość Twoich produktów które będziesz dodawać ma inną stawkę podatkową oraz chcesz podawać cenę produktów netto to możesz zmienić domyślne ustawienia w sekcji Ustawienia → Ustawienia globalne → domyślna cena podczas dodawania produktu oraz domyślny podatek VAT.

Opcja cena przekreślona umożliwia pokazanie w sklepie internetowej starej ceny która będzie przekreślona i pokazana nowa cena. Gdy nie chcesz korzystać z tego parametru – pozostaw wartość 0,00.

Magazyn lokalny pokazuje ile sztuk danego produktu posiadasz na stanie. W momencie, gdy stan magazynu będzie pokazywał 0 a w sekcji pozwalaj na sprzedaż większej ilości niż jest w magazynie masz ustawione na Nie pozwalaj Twój klient nie będzie mógł dokonać zakupu produktu na stronie internetowej a wszystkie aktywne oferty w takich usługach jak Google Shopping, Facebook, Allegro zostaną wyłączone.
Magazyn importer pokazuje ile sztuk danego produktu zostało automatycznie zaimportowanych w ramach rozszerzonej integracji służącej do łączenia magazynów zewnętrznych z Twoim sklepem. Informacja o magazynie importer pokazuje się jedynie w momencie aktywnego modułu importu danych z magazynów zewnętrznych.

Opcja czas realizacji zamówienia pokazuje na stronie sklepu w jakim czasie produkt zostanie przez Ciebie wysłany do zamawiającego. Możesz zmienić ustawienia domyślne (np. 1 dzień) dla nowo dodanych produktów w sekcji Ustawienia → Ustawienia globalne →czas realizacji zamówienia (do wyboru masz: godziny, dni, tygodnie, miesiące, produkt na zamówienie)

Cennik wysyłki określa do jakiego cennika wysyłki jest przypisany dany produkt. Dzięki przypisaniu danego produktu do określonego cennika wysyłki masz możliwość określenia ile klient zapłaci za dostarczenie danego produktu – inny cennik może być dla produktów małych (np. buty) a inny dla gabarytów (np. lodówka).

Sugerowana ilość sztuk produktu określa ile domyślnie sztuk danego produktu rekomendujemy do zakupu dla klienta. Opcja ta rekomendowana jest dla produktów które powinny być kupowane w ilości większej niż jedna sztuka np. opony. Wpisanie w pierwsze pole wartości 4, w drugie pole wartości 2 a w trzecie wartości 1 oznacza, że w momencie gdy posiadamy w sklepie więcej niż 4 sztuk danego produktu oferujemy do zakupu od razu 4 sztuki opony. W momencie, gdy stan magazynowy będzie wynosił 3 sztuki – system będzie rekomendował zakup 2 sztuk opon a w przypadku gdy stan magazynowy będzie wynosił 1 – system będzie rekomendował zakup 1 sztuki opony.sekcja: Kategorie, producent

Sekcja ta odpowiada za przypisanie danego produktu do producenta, kategorii głównej oraz kategorii powiązanych.


Sekcja Producent umożliwia przypisane danego produktu do konkretnego producenta. Dzięki temu możesz sprawniej zarządzać ofertą danego producenta a Twój klient będzie mógł zapoznać się z oferowanymi produktami danego producenta. Umożliwi to w przyszłości również na np. robienie promocji ukierunkowanej na danego producenta którego towary posiadasz w swoim sklepie.
Aby przypisać producenta po prostu wybierz go z listy już dodanych przez Ciebie producentów a w przypadku jego braku możesz go łatwo dodać korzystając z sekcji „dodaj opcję” znajdującej się na samym dole listy producentów. Po naciśnięciu „dodaj opcję” pojawi się okno w którym możesz wpisać nazwę nowego producenta a następnie zaakceptuj wpis poprzez naciśnięcie klawisza „Dodaj”. Po dodaniu nowego producenta – zostanie on automatycznie dodany jako producent.

Sekcja Kategorie umożliwia przypisanie produktu do odpowiedniej kategorii. Jeśli potrzebna kategoria nie występuje na liście należy ją dodać korzystając z sekcji „dodaj opcję” znajdującej się na samym dole listy kategorii. Po naciśnięciu „dodaj opcję” pojawi się okno w którym możesz wpisać nazwę nowej kategorii głównej a następnie zaakceptuj wpis poprzez naciśnięcie klawisza „Dodaj”. Po dodaniu nowej kategorii głównej – zostanie ona automatycznie dodana jako kategoria.

Każdy produkt można przypisać do kilku kategorii jednocześnie – aby to zrobić należy powtórzyć kroki związane z wyborem kategorii. Po dodaniu produktu do kolejnej kategorii - jej nazwa pojawi się pod kategorią główną. Należy pamiętać, że kategoria główna do której przypisany produkt jest pogrubiona i wymieniona jako pierwsza. Każdą z dodanych kategorii można skasować (poprzez naciśnięcie ikony kosza znajdującego się z prawej strony kategorii) oraz zmienić jej kolejność tzn. zmienić kategorię podrzędną na kategorię główną. Aby to zrobić należy kliknąć na ikonę zawierającą kropki a następnie trzymając klawisz myszki przesunąć kategorię w wyżej lub niżej.

Uwaga! Lista kategorii jest unikalna i system nie pozwoli na wprowadzenie kategorii głównej o takiej samej nazwie. Podczas dodawania kategorii można dodać jedynie kategorię główną np. BUTY. W przypadku gdy chcemy przypisać dodawany produkt do podkategorii np. BUTY -> BUTY DAMSKIE należy utworzyć podkategorię w sekcji odpowiadającej za zarządzanie kategoriami i podkategoriami. Znajduje się ona w: Słowniki -> Kategorie. Po dodaniu podkategorii pojawi się ona na liście podczas dodawania kolejnego produktu.

Opcja Cechy produktu pozwala na dodanie wcześniej przygotowanych (w sekcji: Słowniki → Cechy produktu) oraz uzupełnienie wcześniej przygotowanych pól o cechy danego produktu np. materiału użytego w danym produkcie, jego cechach etc. Więcej informacji na temat cech produktu można znaleźć w opisie opisującym jak tworzyć cechy produktu znadującym się pod adresem https://shopelo.pl/pomoc/pomoc-06-slowniki.php#słowniki_cechy.sekcja: Warianty

Sekcja „Warianty” odpowiada za tworzenie wariantów dodanego produktu. Wariantem może być na przykład rozmiar czy też kolor. Dzięki tej sekcji można zaoferować klientowi np. skarpetki w różnych rozmiarach np. 31-34, 35-38, 39-41, 42-44. Dzięki temu – jeśli masz do sprzedaży kilka rozmiarów tych samych skarpetek nie musisz ich dodawać oddzielnie lecz wystarczy je dodać raz a następnie stworzyć ich warianty. W naszym przykładzie stworzymy kilka rozmiarów skarpetek które klient będzie mógł wybrać i kupić.

1. Wybierz sekcję „Warianty”.


2. Jeśli nie masz żadnych wariantów pojawi się informacja „Brak wariantów”.
3. Aby dodać warianty kliknij „Zarządzaj wariantami”


3. W sekcji „dodaj cechę” masz do wyboru zdefiniowane takie cechy jak:
- Rozmiar
- Kolor
- Własny


My dodamy różne rozmiary dlatego też wybierz „Rozmiar”

4. Aby dodać pierwszy rozmiar kliknij na „dodaj wariant”


i wpisz pierwszy rozmiar: 31-34


5. Dodaj kolejny rozmiar 35-38 klikając „dodaj wariant”.

6. Czynność powtarzamy aż dodamy wszystkie rozmiary.


7. Następnie możemy dodać takie parametry jak:
- cena
- cena przekreślona
- stan magazynowy wariantu
- czas realizacji
Jeśli różne warianty mają różne ceny oraz stany magazynowe – będzie można dostosować nowe wartości po stworzeniu wszystkich wariantów.


8. Klikamy przycisk „Zapisz”.

9. Zostały stworzone 4 warianty – każdy w różnym rozmiarze.


Teraz możemy każdy z wariantów zmodyfikować gdyż każdy wariant może mieć inną cenę oraz inny stan magazynowy. My zmodyfikujemy rozmiar 31-34 ponosząc jego cenę do 15 zł. Aby to zrobić klikamy na edycję, zmieniamy cenę na 15 zł i stan magazynowy na 10 sztuk. Po dokonaniu modyfikacji klikamy na klawisz „Zapisz”.


10. Jak widać – modyfikacja została dokonana – skarpetki w rozmiarze 31-34 kosztują teraz 15 zł.


11. Wchodzimy na kartę produktu poprzez kliknięcie ikonki WWW.

12. Nasz produkt teraz ma dostępne rozmiary które dodaliśmy a rozmiar 31-34 kosztuje 15 zł.


13. Warianty można dowolnie zmieniać i dodawać np. wprowadzić kolor i rozmiar jednocześnie. Odbywa się to poprzez dodanie kolejnego parametru jakim jest kolor.


sekcja: Produkty powiązane

Sekcja ta umożliwia pokazanie dla klienta dokonującego zakupy jakie dodatkowe produkty może wybrać wybierając dany produkt. Jeśli produktem głównym są buty klientowi można zaproponować dodatkowo pastę do butów, dodatkowe sznurówki, narzędzia do pielęgnacji obuwia itp.

1. Aby dodać produkt powiązany należy wybrać sekcję „Produkty powiązane”

2. Jeśli pojawi się informacja „Brak produktów powiązanych” oznacza to, że ten produkt jeszcze nie ma przypisanych żadnych powiązanych produktów.


3. Aby znaleźć jakie produkty możemy powiązać kliknij na Szukaj a pojawi się lista wszystkich produktów dodanych do sklepu.

4. Po zdecydowaniu się – jaki produkt ma być powiązany z głównym produktem kliknij na „Powiąż”.


5. Czynność powtórz do momentu aż wszystkie produkty które chcesz powiązać zostaną powiązane.

6. Na samym dole znajdziesz listę już powiązanych produktów. Lista aktualizowana jest na bieżąco.


7. Aby sprawdzić jak wygląda lista powiązanych produktów wejdź na stronę produktu i w sekcji „Rekomendowane produkty” znajdziesz te które zostały przez Ciebie dodane do rekomendowanych.

Uwaga. Na liście tej nie będą pokazywane produkty które są niedostępne lub tez ich stan magazynowy wynosi 0.


sekcja: SEO

Sekcja ta odpowiada za pokazywanie informacji wpływających na pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarkach. Do dyspozycji masz pola tytuł strony, opis strony oraz słowa kluczowe. W przypadku ich niewypełnienia – system użyje domyślnych danych.


sekcja: Zdjęcia

Sekcja ta odpowiada za zdjęcia oraz kolejność ich wyświetlania.

Aby dodać zdjęcie lub kilka zdjęć z dysku komputera należy kliknąć na opcję Dodaj zdjęcie lub przeciągnij tutaj a następnie wybrać z dysku komputera interesujące nas zdjęcia. Po dodaniu zdjęć – ich miniaturki pojawią się w galerii.


Kliknięcie na dodane zdjęcie spowoduje pojawienie się opcji takich jak: możliwość skasowania zdjęcia, zaznaczenia czy dane zdjęcie ma być widoczne w sklepie czy też ma być ukryte. Dodatkowo możemy podać własną nazwę zdjęcia oraz jego opis.


Istnieje możliwość samodzielnego zadecydowania w jakiej kolejności zdjęcia będą pojawiały się w sklepie – wystarczy kliknąć zdjęcie a następnie nie puszczając klawisza myszki zmienić jego kolejność przesuwając je w prawo lub też w lewo.


sekcja: Allegro

Sekcja ta odpowiada za dodawani i konfigurację aukcji na portalu Allegro. Należy pamiętać, że opcja ta dostępna jest jedynie w momencie połączenia systemu Shopelo z Twoim kontem na Allegro. Dokonać tego możesz korzystając z opcji Allegro → Aktywacja modułu Allegro.

Po poprawnym skonfigurowaniu modułu Allegro możesz wystawiać dowolny produkt znajdujący się w Twoim sklepie na platformie Allegro. Możesz dodatkowo konfigurować unikalne dane dostępne jedynie na Allegro takie jak ilość sztuk oferowanego produktu oraz jego cena. Dzięki temu – możesz skierować do sprzedaży na Allegro jedynie część stanów magazynowych w cenie różniącej się od tej dostępnej w Twoim sklepie.

Wszystkie nowo tworzone aukcje mają domyślnie włączone opcje Czy wystawiać na Allegro oraz Automatycznie wystawianie zakończonych aukcji Allegro.
Pierwsza opcja oznacza, że dany produkt może być wystawiony na Allegro. W momencie, gdy opcja ta będzie wyłączona nie będzie można wystawić aukcji. Druga opcja Automatycznie wystawianie zakończonych aukcji Allegro oznacza, że w momencie gdy ilość sztuk do sprzedaży będzie większa od 0 a aukcja zakończy się z powodu nie sprzedania to system automatycznie utworzy nową aukcję po jej zakończeniu. Parametry aukcji będzie zgodne z ostatnimi ustawieniami.Nazwę aukcji ustala się w polu Nazwa w sekcji Aukcja. Proszę pamiętać o ograniczeniu narzuconym przez Allegro które na chwilę obecną wynosi 50 znaków (bez znaków specjalnych).
Sekcja Cena odpowiada za kwotę brutto za jaką chcemy sprzedaż dany produkt.
Sekcja Ilość sztuk odpowiada za informacje ile sztuk danego produktu chcemy wystawić do sprzedaży.
Sekcja Czas wysyłki odpowiada za informację w jakim terminie po dokonaniu zakupu wyślemy zakupiony towar.
Sekcja Czas trwania aukcji odpowiada za czas na jaki wystawiamy aukcje na Allegro.
Sekcja Cennik wysyłki odpowiada za ustalony cennik wysyłki. Ustaleń tych dokonujemy na stronie Allegro w Panelu Sprzedawcy.
Sekcja Informacje o reklamacji oraz Polityka zwrotów odpowiada za wybór odpowiedniej procedury związanej z reklamacją oraz polityką zwrotów. Ustaleń tych dokonujemy na stronie Allegro w Panelu Sprzedawcy.


Sekcja Opis aukcji jest analogiczna w swojej budowie i funkcjonalności do wyglądu tworzenia aukcji na portalu Allegro.


Każda aukcja na platformie Allegro musi znajdować się w odpowiedniej kategorii. Aby ułatwić wybór odpowiedniej kategorii wystarczy że wejdziesz na Allegro, wpiszesz nazwę sprzedawanego lub podobnego produktu a po jego wybraniu skopiujesz adres kategorii. Następnie wklej skopiowany adres url w pole kategoria a zostaną zaczytane wszystkie parametry które wymagane są do wypełnienia przez Allegro. Wszystkie wymagane pola zaznaczone są gwiazdką.


Po wypełnieniu wszystkich pól należy nacisnąć na klawisz Wystaw aukcję. W przypadku jakichkolwiek błędów – zostaną one zasygnalizowane na czerwono. Gdy wszystko będzie wypełnione zgodnie z zasadami Allegro pojawi się komunikat Twoja aukcja została dodana do kolejki. Po wystawieniu aukcji należy odczekać od kilku minut to nawet kilku godzin zanim aukcja pojawi się na platformie Allegro. Czas pojawienia się aukcji jest uzależniony jedynie od platformy Allegro.
Po wystawieniu aukcji w sekcji Historia wystawionych aukcji pojawi się informacja o tym kiedy aukcja została dodana, kiedy wygasa, na jaki okres została wystawiona oraz jaki jest jej numer. W każdej chwili masz możliwość jej zakończenia poprzez naciśnięcie na klawisz Zakończ przed czasem.


Aby zobaczyć wystawiona aukcję na platformie Allegro wystawy kliknąć numer aukcji znajdujący się po lewej stronie w kolumnie Allegro

sekcja: Sprzedaż

Sekcja ta odpowiada za pokazanie informacji kiedy i komu dany produkt został sprzedany.


Po dokonanej sprzedaży danego produkt – wszystkie odnotowane transakcje z tym związane znajdują się w sekcji Sprzedaż. Tabela zawiera takie dane jak:
ID – identyfikator zamówienia oraz jego unikalny numer. Zamówienie zaczynające się od ALL oznacza sprzedaż przez platformę Allegro, AMZN oznacza sprzedaż przez platformę Amazon, WWW oznacza sprzedaż przez stronę internetową
Klient – imię i nazwisko/nazwa firmy klienta który dokonał zakupu
Data zamówienia – data złożonego zamówienia
Wartość – wartość całego zamówienia w którego skład wchodzi dany produkt
Płatność – informacja o dokonanej płatności z góry (przed wysłaniem zamówienia) TAK – płatność została dokonana przed wysłanie produktu, NIE – płatność nie została dokonana przed wysłaniem produktu
Dostawa – nazwa usługi którą klient wybrał celem dostarczenia zamówionego produktu
Status – status zamówienia mówiący o tym czy dane zamówienie zostało odebrane czy też nie oraz co się z danym zamówieniem dzieje. Dane dotyczące statusu mogą być modyfikowane ręcznie lub w sposób automatyczny np. poprzez pobranie informacji o przesyłce bezpośrednio z firmy odpowiedzialnej za jej dostarczenie.
Skąd – pole to pokazuje źródło sprzedaży np. portal Allegro, portal Amazon, własna strona WWW
Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące danej sprzedaży należy kliknąć na jeden z numerów zamówienia w kolumnie Numer. Kliknięcie spowoduje przejście na stronę gdzie będzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zamówienia.

sekcja: Logi

W sekcji tej znajdziesz podstawowe informacje o tym kiedy dany produkt został dodany do sklepu oraz kiedy był modyfikowany. Aby zapoznać się z tymi informacjami kliknij na zakładkę Logi.